Cover Image

Bezpieczeństwo korzystania z wag przemysłowych

Październik 25, 2019 - Czas czytania: 8 minut

Wagi przemysłowe, jak wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną, powinny być obsługiwane przez osoby posiadające wiedzę na temat ich funkcjonowania i ewentualnych zagrożeń z nimi związanych. Przypominamy podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z wag przemysłowych.

Ogólne zasady BHP

Niezależnie od urządzenia, zawsze należy się kierować ogólnymi zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szczegółowe wytyczne dotyczące użytkowania sprzętu są zawarte w instrukcjach oraz opisach udostępnionych przez producenta. Należy stosować się do wszystkich jego zaleceń czy też wskazówek. Ewentualne wątpliwości związane z korzystaniem z produktu należy konsultować z jego dostawcą. Naprawę urządzenia trzeba powierzać profesjonalnemu serwisowi.

Wagi przemysłowe, jak sama nazwa wskazuje, są urządzeniami pomiarowymi dedykowanymi do sektora przemysłowego. Służą one do wyznaczania masy towarów m.in. w branżach motoryzacyjnej i spożywczej, jak również w sektorze handlu i usług. Kategoria ta mieści wagi najazdowe, paletowe czy stołowe. Każde z urządzeń ma własną specyfikę, ale można określić główne zasady bezpieczeństwa związane z ich eksploatacją.

… i wytyczne dla wag różnego typu

Zasilane energią elektryczną wagi nie powinny być zbyt często włączane i wyłączne. Miernik i wszystkie przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Podczas burzy najlepiej wyłączyć wagę z zasilania.

Kierowcy, którzy wjeżdżają na wagę platformową (pomostową) powinni ustawić pojazd centralnie. Na urządzenie należy wjechać z małą prędkością, unikając gwałtownych ruchów czy dynamicznego hamowania. Korzystając z wag hakowych trzeba bezwzględnie przestrzegać limitu ich udźwigu.

Wagi powinny być zamontowane na wyrównanym, stabilnym podłożu, powinny być starannie wypoziomowane. Urządzenie musi być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym swobodny do niego dostęp.

Na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia wpływa także poprawna konserwacja i bieżąca pielęgnacja. Waga powinna być utrzymywana w czystości (w przypadku wag pomostowych, czyścić należy również przestrzeń pod urządzeniem), regularnie należy ją konserwować i dokonywać wymaganych przeglądów.