Cover Image

RODZAJE WAG SAMOCHODOWYCH

Styczeń 29, 2019 - Czas czytania: 3 minut

Wagi samochodowe wykorzystywane są do pomiaru wagowego pojazdów mechanicznych. Stacjonarne wagi samochodowe najczęściej wykorzystywane są do ważenia pojazdów ciężarowych, ale w branży motoryzacyjnej można także spotkać kompaktowe wagi przenośne, służące do kontroli nacisku na osie pojazdu. Sygnał z wagi samochodowej przesyłany jest do modułu sterującego, a następnie do systemu informatycznego. Bardzo często są one powiązane ze szlabanami, kamerami lub czytnikami kart.

 

Zastosowanie wag samochodowych

Wagi samochodowe umożliwiają precyzyjny pomiar całkowitej masy pojazdu.    Z tego względu są szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. To niezbędne urządzenia w przedsiębiorstwach, zajmujących się skupem złomu i makulatury. Wagi samochodowe często instaluje się także na wjazdach do fabryk w celu kontroli wwożonych i wywożonych towarów. W takich przypadkach zazwyczaj są one zintegrowane z dodatkowymi systemami zabezpieczającymi. Wagi samochodowe umożliwiają planowanie oraz kontrolowanie gospodarki magazynowej. Stanowią także niezbędne elementy preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów. Pośredniczą w procesie weryfikacji pojazdów i pozwalają monitorować przestrzeganie przez kierowców zasad dopuszczalnego tonażu drogi, całkowitej masy pojazdu oraz maksymalnego nacisku na osie.

 

Rodzaje wag samochodowych

 

Wagi samochodowe mogą być stacjonarne lub przenośne, a także elektroniczne lub mechaniczne. Wagi samochodowe przenośne mogą być bezfundamentowe lub posiadać przenośny fundament. Biorąc pod uwagę ich budowę wyróżniamy wagi najazdowe, wyniesione ponad poziom drogi oraz zagłębione, wpuszczone w teren na równo z poziomem drogi. Najczęściej posiadają konstrukcję betonową, stalową lub betonowo-stalową. Ich wymiary dostosowywane są do rodzaju ważonych pojazdów. Specjalistyczne wagi samochodowe do aut wielkogabarytowych posiadają konstrukcje modułową i przygotowywane są z elementów prefabrykowanych.