Cover Image

ROLA I ZNACZENIE WAG PRZEMYSŁOWYCH

Styczeń 13, 2019 - Czas czytania: 3 minut

Jednym z najczęściej stosowanych pomiarów w gospodarce jest pomiar masy. Ważymy nie tylko przedmioty lekkie, ale również te, których masa wynosi setki lub tysiące kilogramów. W przypadku tak specjalistycznych pomiarów, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, niezbędna jest specjalistyczna, dobrze dobrana waga przemysłowa. Ponadto, ze względu na masę, gabaryty i niestandardowy kształt ważonych przedmiotów, waga przemysłowa musi być zróżnicowana konstrukcyjnie, by spełniać swoje zadanie. Najczęściej stosowane wagi w przemyśle to wagi taśmociągowe i zbiornikowe.

Waga wagi

Ważenie jest nieodłącznym elementem ogromnej liczby procesów technologicznych. Spełnia ono jedną z najważniejszych ról w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz farmaceutycznym. Kosmetyki, leki lub artykułu spożywcze nie mogłyby powstać bez wag. Tzw. wagi pomostowe zawierają czułe sensory tensometryczne, dzięki którym przeprowadzany jest pomiar masy wszystkich elementów przebiegających przez pomost wagowy.  To z kolei pozwala na kontrolę przebiegu produkcji na bieżąco. Wagi przemysłowe są również bardzo istotnym elementem w transporcie, gdzie występują w postaci platform. Takie rozwiązanie najczęściej stosowane jest przy pomiarach celnych, gdzie masa przewożonego towaru wpływa na wysokość opłaty przewozowej.

Legalizacja. Co to takiego?

Bardzo ważnym elementem, który uwierzytelnia poprawność działania wagi, jest proces legalizacji i wzorcowania. Legalizacja stosowana jest w przypadku rozliczeń handlowych. Przeprowadzana jest przez urzędnika z Głównego lub Okręgowego Urzędu Miar przy obecności producenta urządzenia, lub osoby przez niego upoważnionej. Następnie wystawiane jest Świadectwo Legalizacji. Kolejnym proces to wzorcowanie wagi. Polega ono na określeniu różnicy pomiaru między przyrządem wzorcowym a pomiarem wagi. Na tej podstawie upoważniona jednostka wystawia Świadectwo Wzorcowania wagi.