Cover Image

Zastosowanie wag hakowych

Czerwiec 17, 2019 - Czas czytania: 12 minut

Ich przeznaczeniem jest ważenie wielkogabarytowych towarów. Te przyrządu pomiarowe powinny spełniać wymagania scharakteryzowane w normie EN 13155, która dotyczy zdejmowalnych urządzeń chwytających. Dzisiaj odpowiadamy na pytania dotyczące zastosowania oraz cech wag hakowych.

Waga hakowa. Co trzeba wiedzieć na jej temat?

Stosuje się ją celem kontroli masy zawieszonego (np. na suwnicy) towaru, także w przypadku niestandardowego ładunku. Urządzenia różnią się nośnością - może ona wynosić od 150 kg aż do 100 ton. Poszczególni producenci wag hakowych oferują przyrządy o różnym udźwigu, niektórzy z nich proponują rozwiązania tworzone na indywidualne zamówienie. Podstawowymi elementami składowymi wagi są: wytrzymała obudowa (solidna konstrukcja zapewnia bezproblemowe użytkowanie i długą żywotność) oraz czytelny wyświetlacz umożliwiający odczyt wyniku nawet z dużej odległości. Każda waga musi być wyposażona także w hak, zawiesie i wbudowany akumulator. Zanim urządzenie zostanie dopuszczone do użytku, musi nastąpić proces jego legalizacji. Uwierzytelnianie wagi hakowej polega na realizacji szeregu czynności mających na celu sprawdzenie że przyrząd spełnia wymogi techniczne i metrologiczne. Dowodem przeprowadzenia procesu jest odpowiednie świadectwo lub cecha legalizacji. Pierwotnej legalizacji dokonuje producent, przed upływem jej ważności, użytkownik wagi jest zobowiązany zgłosić urządzenie do legalizacji ponownej.


Miejsca, w których stosowane są wagi hakowe

Opisywane wagi są wykorzystywane wszędzie, gdzie potrzebny jest szybki, a jednocześnie precyzyjny pomiar wielkogabarytowych ładunków. Ze względu na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, mogą być stosowane także w wymagających warunkach, np. przy bardzo wysokich temperaturach. Dodatkowe wyposażenie może stanowić wówczas osłona termiczna, przydatna zwłaszcza gdy urządzenie ma pracować w zakładzie z branży metalurgicznym.

Wagi hakowe są używane w przemyśle, magazynach, zakładach produkcyjnych, halach czy kopalniach kruszyw. Istotne jest, że mogą być stosowane zarówno pod dachem, jak i na zewnątrz budynku.