Cover Image

Bezpieczeństwo korzystania z wag przemysłowych

Wagi przemysłowe, jak wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną, powinny być obsługiwane przez osoby posiadające wiedzę na temat ich funkcjonowania i ewentualnych zagrożeń z nimi związanych. Przypominamy podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z wag przemysłowych.

Ogólne zasady BHP

Niezależnie od urządzenia, zawsze należy się kierować ogólnymi zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szczegółowe wytyczne dotyczące użytkowania sprzętu są zawarte w instrukcjach oraz opisach udostępnionych przez producenta. Należy stosować się do wszystkich jego zaleceń czy też wskazówek. Ewentualne wątpliwości związane z korzystaniem z produktu należy konsultować z jego dostawcą. Naprawę urządzenia trzeba powierzać profesjonalnemu serwisowi.

Wagi przemysłowe, jak sama nazwa wskazuje, są urządzeniami pomiarowymi dedykowanymi do sektora przemysłowego. Służą one do wyznaczania masy towarów m.in. w branżach motoryzacyjnej i spożywczej, jak również w sektorze handlu i usług. Kategoria ta mieści wagi najazdowe, paletowe czy stołowe. Każde z urządzeń ma własną specyfikę, ale można określić główne zasady bezpieczeństwa związane z ich eksploatacją.

… i wytyczne dla wag różnego typu

Zasilane energią elektryczną wagi nie powinny być zbyt często włączane i wyłączne. Miernik i wszystkie przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Podczas burzy najlepiej wyłączyć wagę z zasilania.

Kierowcy, którzy wjeżdżają na wagę platformową (pomostową) powinni ustawić pojazd centralnie. Na urządzenie należy wjechać z małą prędkością, unikając gwałtownych ruchów czy dynamicznego hamowania. Korzystając z wag hakowych trzeba bezwzględnie przestrzegać limitu ich udźwigu.

Wagi powinny być zamontowane na wyrównanym, stabilnym podłożu, powinny być starannie wypoziomowane. Urządzenie musi być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym swobodny do niego dostęp.

Na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia wpływa także poprawna konserwacja i bieżąca pielęgnacja. Waga powinna być utrzymywana w czystości (w przypadku wag pomostowych, czyścić należy również przestrzeń pod urządzeniem), regularnie należy ją konserwować i dokonywać wymaganych przeglądów.

 

Wróć

Jerzy Bajkowski FHU Sensotech przedstawicielem Bilanciai na Polskę

Nasza firma została przedsawicielem Societa Cooperativa Bilanciai na Polskę. Oferujemy pełen wachlarz produktów renomowanej włoskiej firmy Bilanciai. Sprawdź naszą nową ofertę! | [więcej]

Nasza waga samochodowa w LG Chem

Uruchomiliśmy nową wagę samochodową w zakładzie LG Chem w Biskupicach Podgórnych k. Wrocławia. | [więcej]

Nasza pierwsza waga samochodowa na Litwie

Uruchomiliśmy nową wagę samochodową u jednego z czołowych hodowców drobiu na Litwie. | [więcej]

Uruchomilśmy wagę samochodową w największej fabryce folii w Polsce

Nasza firma dostarczyła nową wagę samochodową dla największej w Polsce fabryki folii we Wrześni.

Nowa waga samochodowa w LOTOS Oil

Nasza firma dostarczyła nową wagę samochodową dla rafinerii LOTOS Oil w Gdańsku | [więcej]