Cover Image

Jakie konsekwencje grożą za brak legalizacji wagi samochodowej?

Niezwykle istotną rzeczą w trakcie przewożenia towarów z miejsca na miejsce jest dokładne ważenie ładunku. Dzięki temu procesowi wiadomo, jaki ciężar mają translokowane produkty. Nie dałoby się go jednak wykonać, gdyby nie odpowiedni sprzęt. Urządzeniem, które pozwala na precyzyjne ważenie towarów, jest waga samochodowa.

Obiekt, jakim jest waga samochodowa, posiada dość duże rozmiary. Z tego względu umieszcza się go tylko tam, gdzie jest to konieczne, czyli w miejscach, w których zachodzi potrzeba częstego ważenia samochodów. Jakie lokalizacje szczególnie korzystają na obecności wagi samochodowej? Te, w których pomiar ciężaru samochodu jest wymagany z uwagi na bezpieczeństwo lub ze względu na konieczność ponoszenia opłat za transport. Te ostatnie są bowiem często uzależnione właśnie od wagi samochodu.

Wagi samochodowe różnią się między sobą wieloma czynnikami. Jednym z nich jest, chociażby sposób działania. Istnieją wśród nich bowiem zarówno urządzenia elektroniczne, jak i mechaniczne, a także elektroniczno-mechaniczne. Inne warianty odnoszą się do materiału nawierzchni wagi samochodowej. Może ona być wykonana albo z betonu, albo ze stali, albo z połączenia tych dwóch surowców. Istnieją zarówno wagi stacjonarne, jak i przenośne. Istotnym czynnikiem jest też to, jaką wytrzymałość ma urządzenie (jaki ciężar jest w stanie znieść), oraz to, w jaki sposób jest zamontowana waga. W odniesieniu do tego ostatniego aspektu istnieją dwie możliwości. Pierwsza polega na tym, że urządzenie nadbudowuje się nad jezdnią. Wtedy, aby się na nie dostać, samochód potrzebuje wykonać niewielki najazd. Istnieje jednak także opcja polegająca na tym, aby zagłębić wagę w jezdni. Wtedy jej nawierzchnia jest równa z gruntem. Pojazdami, które najczęściej korzystają z działania wag samochodowych, są samochody ciężarowe.

Nadzór nad wagami samochodowymi

Ponieważ dokładność pomiarów wykonywanych przez wagę samochodową wpływa na bezpieczeństwo na drodze, działanie tych urządzeń musi podlegać kontroli. Jednym z podstawowych sposobów na objęcie nadzoru nad wagami samochodowymi jest konieczność legalizacji każdego takiego sprzętu. Jeżeli zakupiło się wagę i chce się ją zamontować, trzeba zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu. Inaczej będzie się korzystało z urządzenia nielegalnie.

Aby egzekwować od różnego rodzaju firm legalizację wag samochodowych, przewiduje się kary za nieprawidłowe korzystanie z tego rodzaju urządzeń. W zależności od przypadku mogą one przybrać różną postać ‒ grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności. Konsekwencjami takimi grozi nie tylko brak legalizacji wagi, lecz cały szereg czynników związany z korzystaniem z tego urządzenia. Wiele jest zwłaszcza nieprawidłowości podlegających grzywnie. Należy do nich:

  • wyrażanie wielkości fizycznych w jednostkach miar, które nie są legalne

  • stosowanie przyrządów pomiarowych, które nie zostały poddane kontroli

  • legalizacja wag bez upoważnienia do takiego działania

  • utrudnianie administracji nadzoru nad wagami samochodowymi

  • użytkowanie wag samochodowych niezgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie te sytuacje określa artykuł dwudziesty szósty ustawy Prawo o miarach. Mówi on również o tym, kiedy zachodzi potrzeba zastosowania kary większej niż zwykła grzywna. Okoliczności takie mają miejsce wówczas, jeśli korzysta się z wag samochodowych po tym, gdy zostały one wycofane z użytku. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, istnieją trzy wyjścia. Można zostać skazanym albo na wysoką grzywnę (w wysokości dziesięciu tysięcy złotych), albo na areszt, albo na ograniczenie wolności. Warto więc dopilnować, aby korzystanie z wagi samochodowej było odpowiednio uregulowane. W ten sposób można uniknąć przykrych konsekwencji.

Wróć

Jerzy Bajkowski FHU Sensotech przedstawicielem Bilanciai na Polskę

Nasza firma została przedsawicielem Societa Cooperativa Bilanciai na Polskę. Oferujemy pełen wachlarz produktów renomowanej włoskiej firmy Bilanciai. Sprawdź naszą nową ofertę! | [więcej]

Nasza waga samochodowa w LG Chem

Uruchomiliśmy nową wagę samochodową w zakładzie LG Chem w Biskupicach Podgórnych k. Wrocławia. | [więcej]

Nasza pierwsza waga samochodowa na Litwie

Uruchomiliśmy nową wagę samochodową u jednego z czołowych hodowców drobiu na Litwie. | [więcej]

Uruchomilśmy wagę samochodową w największej fabryce folii w Polsce

Nasza firma dostarczyła nową wagę samochodową dla największej w Polsce fabryki folii we Wrześni.

Nowa waga samochodowa w LOTOS Oil

Nasza firma dostarczyła nową wagę samochodową dla rafinerii LOTOS Oil w Gdańsku | [więcej]